وضعیت دارو در کشور مطلوب است

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی، گفت: باید به طور جدی از داروهای تولید داخل حمایت کنیم. حتی در صورتی که طرف‌های مقابل ایران بخواهند در عرصه بین المللی و سیاسی از عوامل انسانی مثل دارو، سوء استفاده کنند، بنابراین، حمایت از تولید داخل را در دستور کار خود قرار داده‌ایم .

به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور با تاکید بر این که ۹۶درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، گفت: از این میزان، ۵۰درصد داروها یعنی از ماده اولیه تا بسته بندی نهایی، تولید داخل کشور است. اگرچه ممکن است ۵۰درصد مواد موثره دارو نیز وارداتی باشد، اما فرمولاسیون و محصول نهایی در داخل کشور تولید شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان این که ایران هیچگونه مراودات دارویی با کشور آمریکا نداشته و نخواهد داشت، افزود: اغلب منابع وارداتی دارویی ایران از کشورهای اروپایی خصوصا سوئیس و آلمان است. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران بوده و هست.

وی افزود: اگرچه به حوزه دارو باید نگاه انسانی داشت و نباید مسائل سیاسی را به آن مرتبط کرد، اما با توجه به بی اعتمادی و عدم اطمینان به آمریکا، متاسفانه این کشور، مسائل سیاسی را در حوزه دارو وارد می‌کند.

نسخه مناسب چاپ