یادگار گرامی امام: اگر مردم باشند هیچ‌کس‌توان ضربه‌زدن به نظام را ندارد

 

‌یادگار گرامی‌امام با بیان این که هر جا مردم هستند گره‌ها باز می‌شود، گفت: همه حیثیت جمهوری اسلامی‌به مردمسالاری است. مگر نقطه ای هست که مردم نباشند و ما بتوانیم مشکلی را حل کنیم؟ اگر مردم نباشند مشروعیت الهی و توان اجرایی نداریم، اما اگر مردم باشند هیچ کسی توان ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی‌را ندارد.

به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در اجلاس عمومی‌شورای عالی استان‌ها که در محل مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به بیستمین سالگرد تأسیس و راه اندازی شوراها، گفت: قوام نظام اسلامی‌به دو رکن دینداری و مردمسالاری است و هرچه این دو رکن را تضعیف کند تضعیف پایه‌های نظام است. نباید شک کرد که ما هرچه می‌توانیم باید برای تقویت این دو رکن بکوشیم و سرمایه‌های اجتماعی و معنوی جامعه را تعالی بخشیم.

یادگار امام با بیان این که حضور دین در عرصه اجتماع پیام بزرگ انقلاب است، افزود: اگر بخواهیم بگوییم وجه ممتاز انقلاب در مقابل انقلاب‌های دیگر دنیا، به ویژه در میان انقلاب‌های بزرگ و ایدئولوژیکی که در قرن گذشته واقع شده، چه بوده است؛ انقلاب ایران به عنوان آخرین انقلاب قرن بیستم یک پیام بسیار مهم دارد که آن معنویت گرایی و بازگشت دین به عرصه جامعه است.وی یادآور شد: در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی‌صورت می‌گیرد که تقریبا نیمی‌از جهان با پارادایم و گفتمان سنگین ماتریالیستی همراه است. در مقابل شعار بزرگ مارکس که دین مخدر جامعه است و فضای منفی که در چپ‌های دنیا در مقابل دین وجود دارد، انقلاب ایران یک آب سرد و نقطه بطلانی است بر همه آن چیزی که این مجموعه القاء می‌کردند.

سید حسن خمینی شکل گیری قانون اساسی را یک اتفاق بزرگ دانست و اظهار داشت: محوریت دین به عنوان نتیجه انقلاب توسط منتخبین مردم پدید می‌آید. امتیاز فلسفی انقلاب نسبت به بقیه جریانات انقلابی جهان همین است، و گرنه در بقیه هم کم یا زیاد مردمی‌آمده اند، شعارهایی داده اند و تحولات اجتماعی پدید آورده اند و گسل‌های اجتماعی آن جوامع تکان خورده است.

وی یادآور شد: این تحولات در همه جوامع بوده، اما آنچه که امتیاز ایدئولوژیک و فلسفی جامعه ما است، در نقطه اول دینداری و در نقطه دوم مردمسالاری است؛ تقریبا تا جایی که می‌دانیم هیچ جریان سیاسی، اعم از کودتا یا انقلاب، در دنیا نبوده است که در کمتر از دو ماه خودش را به رأی مردم بگذارد.یادگار امام با تأکید بر این که حضور خردمندانه با حضور هیجان انگیز فرق می‌کند، تصریح کرد: انقلاب و امام و جمهوری اسلامی‌از آغازین لحظات خودش را در معرض یک آزمایش خردورزانه مردم درآورد. مردمسالاری و حضور مردم در جامعه ما یک واقعیت بی بدیل و یک دست گرهگشا ست.

وی ادامه داد: به این نکته توجه کنید که هر جا مردم هستند گره‌ها باز می‌شود. تعبیری امام دارند که به نظر من جزو امهات اندیشه سیاسی امام است؛ امام بر خلاف کتاب‌های فلسفی و اصولی خود که سنگین و بسیار دقیق است، وقتی با مردم صحبت می‌کنند بسیار روان و شیرین صحبت می‌کنند و صحبت‌های ایشان را همه می‌فهمند.

سید حسن خمینی یادآور شد:قرار بود بعد از کودتای نوژه ، هواپیماها بلند شوند و بمباران کنند. امام می‌فرمایند (نقل به مضمون) «فرض می‌گیریم که بلند شدید و بمباران کردید، یک موقع می‌خواهید روی زمین بنشینید؛ با این مردم چه می‌کنید؟» این واقعیت نظام جمهوری اسلامی‌است؛ فقط تا روزی که مردم هستند ، باقی هستیم و فایده و نفع داریم.وی با بیان این که حضور مردم در عرصه تصمیم گیری و هدایت جامعه جزو دو رکن اصلی نظام است، گفت: بر خلاف بسیاری که می‌گویند شوراها تمرین دموکراسی است، شوراها همه دموکراسی جمهوری اسلامی‌است و تمرین نیست؛ شما به عنوان نمایندگان مردم هویت جامعه اسلامی‌هستید.

یادگار امام افزود: شوراها همه حیثیت جمهوری اسلامی‌هستند؛ چون همه حیثیت جمهوری اسلامی‌به مردمسالاری است. مگر نقطه ای هست که مردم نباشند و ما بتوانیم مشکلی را حل کنیم؟ اگر مردم نباشند، مشروعیت الهی و توان اجرایی نداریم و اگر مردم باشند هیچ کسی توان ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی‌را ندارد.

وی اظهار داشت: شوراها نماد مردم سالاری جمهوری اسلامی‌است که بعد از ۲۰ سال به یک بلوغ رسیده است، البته بیش از همه خود شما باید قدر آن را بدانید. به عنوان پارلمان مردمی‌ایران باید وظایفی که قانون اساسی بر عهده شما نهاده است را مطالبه کنید و اصول بر زمین مانده قانون اساسی در این زمینه را پیگیری کنید.سید حسن خمینی گفت: این انقلاب می‌ماند ولو این که ما می‌رویم؛ در آینده اندیشمندان می‌آیند و پیرامون انقلاب اسلامی‌تحقیق می‌کنند. من فکر می‌کنم بزرگترین دستاورد امام و انقلاب، در کنار دستاوردهای بسیار بزرگ دیگر، عزت است.

وی با بیان این که آنچه جامعه ایران را قبل و بعد از مشروطه به شدت آزار می‌دهد ذلت مقابل خارجی‌ها است، ادامه داد: این ذلت، یا حداقل عدم عزت، از نایافته‌های بزرگی بوده است که در آستانه انقلاب جمهوری اسلامی‌با آن مواجه شده و اساساً انقلاب مردم برای همین است. نباید فراموش کنیم که عزت بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی‌است. عزت یعنی توجه به منافع خودمان، عزت اسلامی‌و عزت ملی یک امر بسیار مهم است؛ هرگاه احیاناً نسبت به آن تزلزلی انجام دادیم بدانیم با یکی از دستاوردهای بزرگ جامعه بازی کرده ایم؛

‌عزت را هم فقط با همدلی، انسجام و وحدت می‌شود حفظ کرد.

یادگار امام با تأکید بر این که ایمان و وحدت کلمه اسباب باقی ماندن انقلاب اسلامی‌است، افزود: مگر ما می‌توانیم عزت و توانایی جامعه اسلامی‌و برون رفت از بحران‌ها را جز با انسجام، وحدت کلمه و با هم بودن همه مردم حل کنیم؟ لذا من تردید ندارم هر گلو، دست، قلم و تریبونی که نفرت پراکنی می کند و جامعه را چند شقه کند خواسته یا ناخواسته در جهت اهداف ایران ستیزانه و اهداف دشمن است.

وی با تأکید بر این که ما یک ملت هستیم و یک آب و خاک داریم، افزود: از آن سوی چابهار تا آن سوی ماکو و از خرمشهر تا سرخس درد و شادی ما یکی است و خوشی ما با هم است. اگر احساس کردید می‌خندید و در دل هم میهنتان غم است «نشاید که نامت نهند آدمی». جامعه ما جامعه عزیزی است؛ دیروز رهبر معظم انقلاب نکته ای را مورد اشاره قرار دادند که صدای امام بود؛ عزت این جامعه چیزی است که فرد فرد ملت در مقابل آن مسئول هستند. این مهم هم میّسر نمی‌شود مگر این که همه با هم باشیم و در مقابل کسانی که ما را پاره پاره می‌کنند بایستیم.سید حسن خمینی تأکید کرد: ما در مقابل دنیا یک ملتیم که اگر با هم باشیم می‌توانیم و با هم نباشیم به هیچ راهی نمی‌رویم. اتفاقات بزرگی هم در تاریخ انقلاب اسلامی‌افتاده که اتفاقات این روزها نه اول و نه آخرش است. یک روز صدام حمله کرد. این تعبیر امام از شیرین ترین تعابیر امام است که دیوانه ای سنگی انداخت و می‌روند آن را می‌گیرند؛ آرامش بخشی بالاتر از این سخن به جامعه ممکن نبود.

وی شوراها را نماد مردمسالاری دانست و گفت: شوراها باید نمایندگی مردم را کنند. یکی از اتفاقات مهمی‌که می‌تواند صورت بگیرد این است که شوراها زبان اعتراضات و انتقادات جامعه باشند و لازم نباشد اگر گروهی به مبحثی انتقاد دارند در میدانی جمع شوند؛ باید شورای شهر بیان آنها باشد.

یادگار امام افزود: هویت جمهوری اسلامی‌بر دو رکن دینداری که در قالب ولایت فقیه جلوه می‌کند، و مردم سالاری که در قالب جمهوری جلوه می‌کند، به عنوان ارکان فلسفی نظام و عزت اسلامی‌بزرگترین دستاورد آن است. هرچه می‌خواهد بشود؛ عزت ما نباید دستخوش طمع شود.

وی ادامه داد: البته حفظ عزت به تندروی نیست، بلکه به خرد است. همان گونه که حرکت امام حسن (ع) به مقدار عملکرد سید الشهدا (ع) عزیز و عزتمند است. بنابراین، باید با اندیشه و تدبیر و اتحاد ما گامی‌در مسیر تعالی بگذاریم و این جز با اتحاد، همدلی، همراهی، شستن دل‌ها از کینه و فراموش کردن تلخی‌هایی که می‌تواند به حق یا ناحق باشد، میسر نیست؛ چشم‌ها را باید شست؛ جور دیگر باید دید.

نسخه مناسب چاپ