تظاهرات مردم لندن در سالروز نکبت

 

صدها معترض با تجمع مقابل سفارت اسرائیل در شهر لندن هفتادمین سالروز نکبت را محکوم کردند. تظاهرکنندگان شعارهای “فلسطین را آزاد کنید” و “آزادی هم اکنون” و “به اشغالگری پایان دهید” سر دادند. معترضان، پرچم‌های فلسطین و بنرهایی با مضامین ضد اسرائیلی در دست داشتند. روی این پلاکاردها و بنرهای معترضان نوشته شده بود “برای غزه به پا خیزید و کشتار را متوقف کنید” و “در هفتادمین سالروز نکبت، ما بازمی‌گردیم”.

نسخه مناسب چاپ