شادی هواداران صدر در میدان التحریر بغداد

 

در پی اعلام نتایج انتخابات عراق، طرفداران ائتلاف سائرون به ریاست مقتدا صدر رهبر جریان صدر به شادمانی در میدان التحریر شهر بغداد پرداختند. یک منبع امنیتی عراقی گفت که نیروهای امنیتی همه مسیرهای منتهی به میدان التحریر در مرکز بغداد را که شاهد برگزاری جشن ائتلاف سائرون بعد از اعلام نتایج انتخابات بود، بستند. این منبع تصریح کرد: هدف از این اقدام تامین امنیت جشن طرفداران ائتلاف سائرون بود.

نسخه مناسب چاپ