مارسی، نوستالژی دهه ۹۰ در آستانه خوشبختی

المپیک مارسی… اگر به محض شنیدن این نام دچار حسی آمیخته به نوستالژی و حسرت می‌شوید، حتما در اوایل دهه چهارم زندگی خودتان هستید.