آخرین فریم‌های گریزمان در پیراهن تیم مادریدی؟

آنتون گریزمان با زدن 2 گل، شب فوق العاده ای را در جریان پیرزوی سه گله اتلتیکو در فینال لیگ اروپا سپری کرد.