اردوغان: اجازه نمی‌دهیم اسرائیل، قدس را برباید

رییس‌جمهوری ترکیه گفت که از فلسطینیان حمایت کرده و اجازه نمی‌دهد اسرائیل قدس را برباید.