بیانیه ارتش در محکومیت انتقال سفارت آمریکا

ارتش جمهوری اسلامی ایران در محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بیانیه‌ای صادر کرد.