نحوه نوشتن پروپزال

آیا به عنوان یک دانشجو می دانید که چگونه باید یک پروپوزال (proposal) نوشت؟ یا از کجا باید شروع کرد؟ اگر تا کنون موفق به تهیه یک پروپوزال نشده اید این مطلب را بخوانید، اگر هم تا کنون یک یا چندین پروپوزال نوشته اید، مطلب زیر به شما کمک خواهد کرد تا ایرادات خود را بشناسید و در پروپوزال های بعدی تکمیل نمایید…

الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت يک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بيان مي شود که البته متغيرهاي اصلي پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته مي شود.

ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردي يا بنيادي) و از نظر ماهيت و روش در ابتداي طرح تحقيق آورده مي شود.
پس از بيان دو مورد فوق موارد زير براي تشريح اجزاي طرح تحقيق آورده مي شود:

 بيان مسئله و موضوع تحقيق

هر تحقيق علمي با طرح سوال يا مساله اي آغاز مي شود که تحقيق براي پاسخگويي به آن انجام مي گيرد؛ مسئله و موضوع تحقيق عبارت است از شرايطي که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ايجاد سئوال مي کند و پژوهشگر را بر مي انگيزد که در آن کندوکاو کند. اين مسئله، مشکل احساس شده اي است که محقق به حل آن علاقه مند است و مي خواهد راه حل آن را بيابد. هنگامي که محقق چنين احساسي پيدا مي کند مي توان گفت که او موضوع و مسئله تحقيق خويش را انتخاب کرده است. اما احتمالاً از بيان آن به گونه اي که ديگران نيز آن را ادراک کنند، عاجز است.
معمولاً مسئله و موضوع تحقيق به صورت سئوالي بيان نمي شود، بلکه به صورت يک جملة کامل مثبت، دقيق و صريح مطرح مي گردد. به سخن ديگر، مسئله و موضوع پژوهش بايستي به گونه اي تنظيم و بيان شود که به طور عملي قابل بررسي و تحقيق باشد. انتخاب کلمات بايد با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخابي باشد؛ به گونه اي که کلمات دقيقاً معناي مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسي عملي و علمي باشند.
 
محقق بايد در بيان يا تعريف مساله به تشريح اين موارد بپردازد: معرفي دقيق مساله، معرفي جنبه هاي مجهول و مبهم، معرفي متغيرهاي مربوط همراه با مدل نظري معرف روابط بين متغيرها، تعاريف عملياتي، منظور و مقصود تحقيق و سرانجام تشريح دقيق ابعاد و حدود مساله تحقيق و تميز آن نسبت به مسائل ديگر. بيان مسئله بايستي به نحوي باشد که چگونگي بررسي متغير يا متغيرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند.

بودجه بندی بسکتبال

جدول بودجه بندی سالانه تربیت بدنی دوره ابتداییدر سال 1390

ماه

هفته

فوتسال

هندبال

طناب زنی ( طناورز )

مهر

اول

سازمانبندی – آشنایی با دانش آموز

سازمانبندی – آشنایی با دانش آموز

سازمانبندی – آشنایی با دانش آموز

دوم

آشنایی با توپ،  بازی 5 در 5

آموزش دریبل کوتاه

آموزش  طناب زنی پرش ساده

سوم

آشنایی با زمین، دروازه، بازی 5 در 5

آموزش دریبل بلند

آموزش  طناب زنی دو پرش یک طناب

چهارم

مرور تمرینات هفته گذشته

مرور تمرینات هفته گذشته

طناب با پرش به طرفین با پای جفت (زیگزاگ)

آبان

اول

آموزش پاس بغل پا

تمرینات ترکیبی

انجام دو مهارت بالا به ترتیب با طناب زدن

دوم

بازی فوتسال با هدف پاس بغل پا

آموزش پاس از بالای سر

آموزش طناب زدن با پای جفت جلو و عقب

سوم

آموزش کنترل توپ با بغل پا و پاس

آموزش دریافت از سینه

آموزش طناب زدن با چرخش کمر

چهارم

مرور تمرینات هفته گذشته

مرور تمرینات هفته گذشته

انجام چهار مهارت بالا به ترتیب با طناب زدن

آذر

اول

بازی فوتسال با هدف پاس و کنترل توپ

تمرینات ترکیبی

آموزش طناب زنی با پای پروانه

دوم

آموزش پاس و کنترل با کف پا

مرور تمرینات پاس و دریافت

آموزش طناب زنی با پای قیچی

سوم

مرور تمرینات هفته گذشته

نحوه دفاع کردن و استقرار بدن

انجام شش مهارت بالا به ترتیب با طناب زدن

چهارم

آموزش پاس روی پا و کنترل با کف پا

بازی و رفع اشکال

آموزش طناب زنی با پای جاکینگ

دی

اول

انجام بازی فوتسال با اهداف ذکر شده بالا

آموزش قوانین اولیه و انجام بازی

انجام هفت مهارت بالا به ترتیب با طناب زدن

دوم

آموزش پاس روی پا

آموزش دریافت از پایین کمر

مرور تمرینات هفته های گذشته ( ارزشیابی )

سوم

ارزشیابی درس تربیت بدنی

چهارم

بهمن

اول

مرور تمرینات قبل از ارزشیابی

مرور تمرینات قبل از ارزشیابی

مرور تمرینات قبل از ارزشیابی

دوم

آموزش کنترل روی پا

بازی و رفع اشکال

آموزش طناب زنی پاشنه پنجه

سوم

تمرینات ترکیبی آموزش های داده شده

آموزش شوت از بالای سر

آموزش مجدد طناب زنی پاشنه پنجه و تمرین

چهارم

آموزش شوت بغل پا

آموزش شوت از ناحیه کمر

انجام هشت مهارت بالا به ترتیب با طناب زدن

اسفند

اول

آموزش شوت روی پا

مرور تمرینات هفته گذشته

آموزش طناب زنی گهواره

دوم

تمرینات ترکیبی

آموزش مهارتهای حمله

آموزش مجدد طناب زنی گهواره و تمرین

سوم

آموزش دریبل یا حمل توپ

بازی و رفع اشکال

انجام نه مهارت بالا به ترتیب با طناب زدن

چهارم

انجام بازی فوتسال مرور تمرینات گذشته

مرور تمرینات هفته گذشته

مرور تمرینات هفته های گذشته

فروردین

اول

تعطیلات نوروزی

دوم

سوم

مرور تمرینات و آموزشهای قبل از عید

مرور تمرینات و آموزشهای قبل از عید

مرور تمرینات و آموزشهای قبل از عید

چهارم

آموزش نحوه دفاع کردن و دروازه باین

آموزش مهارت های اولیه دروازه بانی

آموزش طناب زدن ضربدری

اردیبهشت

اول

آموزش مهارتهای حمله

آموزش قوانین و انجام بازی

انجام ده مهارت بالا به ترتیب با طناب زدن

دوم

انجام بازی فوتسال مرور تمرینات گذشته

بازی با اهداف آموزشی

مرور تمرینات سال تحصیلی  ( ارزشیابی )

سوم

ارزشیابی درس تربیت بدنی

چهارم

           

*  دانلود بودجه بندی فنی رشته  بسکتبال http://persiandrive.com/571938

 

نمونه سوال آزمون مهارتهای حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال کمتر

نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر 

مبلغ پرداختی: رایگان 
از لینک زیر برای دانلود استفاده کنید 

دانلود نمونه 

 

دانلود نمونه 2

جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید